Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sushi Venlo online bestelling voor zelf afhalen en bezorgen.
Online besteltijden:
Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 15 minuten voor sluitingstijd. De openingstijden staan vermeld op de Contact pagina.
Het bestelformulier dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld. Naam, email, telefoonnummer, datum en tijd dienen duidelijk ingevuld te worden, dit voor eventuele vragen van onze kant.
Afhaal bestellingen voor dezelfde dag dienen een half uur voor uw gewenste afhaal tijd in ons bezit te zijn.
Wij streven er altijd naar om de afhaaltijd die u opgeeft bij uw bestelling te halen en bij bezorgen binnen het uur te leveren, maar helaas kunnen wij hierover geen garanties verstrekken!
Wijzigingen in de bestelling kunt u minimaal een half uur vóór de afhaaltijd telefonisch doorgeven.
Annulering, Dient u maximaal 10 minuten na de bestelling door te geven.
Uw bestelling word door ons telefonisch of via email bevestigd.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Prijswijzigingen voorbehouden.
Afhaaltijd: zie openingstijden.

Aansprakelijkheid en disclaimer

De auteur van deze website geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of via dit systeem werd uitgewisseld. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële noch andere vorm van compensatie. Ook wijst hij iedere aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud van de bladzijden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik, of voortvloeiend uit het feit dat een persoon – bijv. bij het nemen van enige beslissing of het stellen van enige handeling – vertrouwd zou hebben op informatie opgenomen in deze bladzijden.
Om de website zo actueel mogelijk te houden wordt de aanwezige informatie op geregelde tijdstippen ge-update, evenwel zonder voorafgaande verwittiging.
Het is mogelijk dat wij of een aanverwante dienst een link maken naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Sushi Venlo

Op den akker 2-4
5925 CB Venlo
Tel: 077 3967679
Email: info@sushivenlo.nl

Kvk: 76868168
BTW: NL003129046B87

Openingstijden

Maandag
Gesloten
Dinsdag
16:00 – 21:30
Woensdag
16:00 – 21:30
Donderdag
16:00 – 21:30
Vrijdag
16:00 – 21:30
Zaterdag
16:00 – 21:30
Zondag
16:00 – 21:30